Referenser projektledning

2010 Facelift C30/C70 - Volvo Cars 2007 Kvalitetsförbättringar Volvo Cars

Projektledning av exteriör åt Volvo - nya stötfångare på två bilmodeller. Från förstudie till utveckling och industrialiser-ing av fyra stötfångare. Launch i två fabriker.

Kvalitetsförbättring på exteriöra detaljer åt kund. Plast och plåt. Arbete enligt 6-Sigma metodik.

» hem
____________________________________________
Tel. 031-761 12 08 Skanstorget 6A
info@milhouse.se
Milhouse reklam och utveckling
Göteborg